A. ĐIỀU KIỆN – ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG

I. Phạm vi áp dụng

 • Điều kiện – Điều khoản (“ĐKĐK”) Chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng (“Chương Trình”) này được áp dụng đối với Khách hàng thân thiết (“KHTT”), Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng (“Công Ty Cổng Vàng”) và các đối tác (“Đối Tác”) tham gia Chương Trình
 • Công Ty Cổng Vàng là đơn vị quản lý, vận hành và chịu trách nhiệm triển khai Chương Trình và là Đơn vị chủ quản sở hữu ứng dụng The Golden Spoon. Địa chỉ: Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 1900 6622. Email: [email protected]
 • KHTT là tất cả các cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên đăng ký hợp lệ tham gia Chương Trình, sở hữu tài khoản định danh khách hàng The Golden Spoon (“Tài Khoản”) và đã kích hoạt, sở hữu thẻ khách hàng thân thiết bao gồm thẻ vật lý và/hoặc tài khoản ứng dụng di động The Golden Spoon do Công Ty Cổng Vàng quản lý vận hành và khai thác hoặc một hình thức khác theo quy định của Chương Trình tùy từng thời điểm.
 • Đối Tác bao gồm các đối tác chiến lược có thỏa thuận với Công Ty Cổng Vàng và các đối tác khác của Chương Trình.
 • Bằng việc tham gia Chương Trình, KHTT thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với ĐKĐK này và toàn bộ các chính sách của Chương Trình được công bố công khai trên website https://thegoldenspoon.com.vn/ (“Trang Web”) và sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm.

II. Quyền, trách nhiệm của KHTT, Công Ty Cổng Vàng và Đối Tác

 • KHTT sẽ được hưởng các quyền lợi cơ bản của chủ Thẻ The Golden Spoon/chủ Tài Khoản ứng dụng di động The Golden Spoon và các ưu đãi riêng tùy vào phân hạng KHTT theo nội dung Chương Trình được công bố công khai trên Trang Web và Ứng dụng The Golden Spoon, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền lợi sau:

– Được tích Điểm (như được định nghĩa tại Mục B của ĐKĐK này) vào Tài Khoản theo tỷ lệ và điều kiện tích Điểm

– Được sử dụng Điểm tích lũy trong Tài Khoản

– Tham gia các chương trình khuyến mại/ưu đãi dành riêng cho chủ Thẻ The Golden Spoon/chủ Tài Khoản ứng dụng di động The Golden Spoon từ Công Ty Cổng Vàng và/hoặc Đối Tác.

 • KHTT có quyền truy cập, tra cứu thông tin cá nhân (bao gồm cả chỉnh sửa và cập nhật), Điểm tích lũy trong Tài Khoản thông qua các phương thức khác nhau như ứng dụng The Golden Spoon hoặc tổng đài của Chương Trình (“Tổng Đài”).
 • KHTT tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc KHTT được hưởng các lợi ích từ Chương Trình.
 • Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ The Golden Spoon/Tài Khoản ứng dụng di động The Golden Spoon, có trách nhiệm tự bảo quản Thẻ và bảo mật thông tin Tài Khoản của mình. KHTT không được cung cấp thông tin Thẻ/Tài Khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào không phù hợp với Chương Trình và tự chịu trách nhiệm nếu thực hiện không đúng quy định này.
 • KHTT đồng ý cho Công Ty Cổng Vàng khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KHTT cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc KHTT tham gia Chương Trình (“Dữ Liệu”) và đồng ý cho Công Ty Cổng Vàng/ Đối Tác sử dụng các Dữ Liệu này cho các mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn: phục vụ KHTT thực hiện các giao dịch và sử dụng Điểm theo quy định của Chương Trình, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của Công Ty Cổng Vàng, Đối Tác. Tất cả các Dữ Liệu sẽ được bảo vệ và được sử dụng theo quy định tại Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được công bố công khai trên Trang Web và cập nhật tùy từng thời điểm.
 • Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ,…) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký với Chương Trình, KHTT có nghĩa vụ cập nhật kịp thời thông tin thay đổi qua Trang Web, Ứng dụng di động The Golden Spoon hoặc Tổng Đài để tránh việc sử dụng Điểm trái quy định của Chương Trình. Công Ty Cổng Vàng không chịu trách nhiệm đối với các sai sót, mất mát và các thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến KHTT do thông tin không được cập nhật kịp thời theo quy định tại ĐKĐK này.
 • Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến Công Ty Cổng Vàng phải được thực hiện thông qua Tổng Đài hoặc Email chính thức của chương trình của Công Ty Cổng Vàng ([email protected]).
 • Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác có quyền đề nghị KHTT cung cấp thông tin và/hoặc xuất trình giấy tờ cá nhân hợp lệ trước khi sử dụng Điểm và/hoặc được nhận các ưu đãi trong một số trường hợp.
 • Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác được miễn trách nhiệm trong trường hợp: 

– Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty Cổng Vàng, Đối Tác.

– Khi Thẻ bị lợi dụng trong trường hợp Thẻ bị mất cắp/thất lạc/lộ thông tin Tài Khoản mà chủ thẻ không kịp thời thông báo cho Công Ty Cổng Vàng.

– Công Ty Cổng Vàng/Đối Tác được quyền từ chối cung cấp, hủy, truy đòi hoặc thu hồi những ưu đãi, Điểm trong Tài Khoản đã hoặc sẽ nhận được theo các chương trình ưu đãi, khuyến mại mà không cần thông báo trước với KHTT trong các trường hợp:

– Công Ty Cổng Vàng/Đối tác không thể chuyển Điểm/ ưu đãi cho khách hàng do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của Công Ty Cổng Vàng.

– Điểm được ghi có không chính xác, không hợp lệ vào Tài Khoản theo quy định của Chương Trình.

– KHTT vi phạm các quy định của Chương Trình/Chính sách ưu đãi được Công Ty Cổng Vàng và/hoặc Đối Tác thông báo tại từng thời điểm.

– Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

 • Công Ty Cổng Vàng và Đối Tác có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Chương Trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT.
 • Ngoại trừ các cam kết bảo đảm quyền lợi KHTT liên quan đến số Điểm đã tích lũy hợp lệ từ Chương Trình trong Tài Khoản, Công Ty Cổng Vàng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT liên quan đến các chương trình ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc Đối Tác dừng chương trình ưu đãi, hoặc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc ưu đãi nào; hay trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

III. Điểm, tích lũy và sử dụng Điểm

 • Điểm trong Tài Khoản của KHTT (“Điểm”) được dùng như một khoản bù trừ vào tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ (trước VAT) được tiêu dùng trong Chương Trình nhưng không được chuyển đổi thành tiền mặt, không được tặng, cho, thừa kế, chuyển nhượng dưới mọi hình thức.
 • Tất cả Điểm đang có khiếu nại, tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
 • Thời hạn sử dụng Điểm: Điểm tích lũy trên Thẻ/Tài khoản ứng dụng trong một quý sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo.
 • Các điều kiện liên quan (giá trị tích Điểm, tỷ lệ quy đổi Điểm,…) và quy trình thủ tục tích Điểm, tiêu Điểm hoặc tính năng khác được tích hợp trên Thẻ/ Tài Khoản tại từng thời điểm sẽ tuân thủ theo từng chính sách cụ thể được Công Ty Cổng Vàng công bố công khai trên Trang Web và ứng dụng di động The Golden Spoon.

IV. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTT theo Chương Trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

 • KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho Công Ty Cổng Vàng qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương Trình được đăng tải tại Trang Web.
 • KHTT cố ý sử dụng Thẻ/Tài Khoản sai quy định của Chương Trình và vi phạm ĐKĐK này.
 • KHTT qua đời hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của pháp luật;
 • Khi Chương Trình chấm dứt vì bất cứ lý do gì.
 • Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương Trình và ĐKĐK này.

V. Điều khoản chung

 • Tùy thuộc điều kiện thực tế, ĐKĐK của Chương Trình và các chính sách khác được công bố trên Trang Web và trên ứng dụng di động The Golden Spoon có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Công Ty Cổng Vàng hoặc theo yêu cầu của Đối Tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web.
 • Giải quyết tranh chấp: ĐKĐK này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến ĐKĐK này sẽ được các bên cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng 30 (ba mươi) ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

B. CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT THE GOLDEN SPOON CỦA CÔNG TY CỔNG VÀNG

Nhằm giúp gia tăng quyền lợi của khách hàng khi sở hữu Tài khoản ứng dụng/Thẻ Khách hàng thân thiết The Golden Spoon, Công Ty Cổng Vàng xin thông báo tới chủ tài khoản ứng dụng/ thẻ một số điều chỉnh, bổ sung trong Chính sách khách hàng thân thiết The Golden Spoon.

I. Cơ chế tích lũy G-coin vào tài khoản ứng dụng/thẻ

Chủ tài khoản ứng dụng/thẻ khách hàng thân thiết The Golden Spoon khi đến các nhà hàng của các thương hiệu sử dụng dịch vụ hoặc đặt hàng qua trang Gdeli.vn (trừ thương hiệu Yutang) sẽ được tích lũy G-coin theo cơ chế:

Lưu ý:

 • Ưu đãi sinh nhật được áp dụng vào 7 ngày trước, 7 ngày sau và đúng ngày sinh nhật. Tổng cộng 15 ngày.
 • Số G-coin tích lũy vào tài khoản ứng dụng/thẻ được tính trên tổng giá trị thực trả trước VAT của hóa đơn.
 • Cơ chế tích lũy G-coin, tích điểm nâng hạng của ứng dụng và thẻ là giống nhau.
 • Tổng số G-coin tích lũy trong quý này sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo.

Ví dụ: Ngày 1/1/2019 tích lũy được 100,000 G-coin; ngày 20/3/2019 tích lũy được 50,000 G-coin. Tổng số G-coin trong quý 1 là 150,000 G-coin sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2019.

 • Những voucher mà khách hàng mua của những đối tác thứ ba như: Gift Pop, Got It … thì không được tích G-coin (tích Ví) và Tích điểm thăng hạng. Chỉ tích trên phần tiền thực trả sau khi đã loại trừ hết các loại coupon/voucher.

II. Cơ chế sử dụng G-coin quy đổi sang coupon trên ứng dụng/thẻ

1. Với nhóm khách hàng sử dụng ứng dụng:

 • Khách hàng sử dụng G-coin tích lũy để quy đổi sang các coupon: bao gồm: Coupon mệnh giá tiền; Coupon tặng món; Coupon/Voucher ưu đãi của đối tác; Combo quà tặng.
 • Các coupon/voucher có tỉ lệ quy đổi, thời hạn sử dụng và địa điểm sử dụng khác nhau. Khách hàng cần đọc kỹ nội dung điều kiện áp dụng của từng chương trình trước khi tiến hành đổi G-coin. The Golden Spoon không có trách nhiệm hoàn trả G-coin sau khi khách hàng đã thực hiện đổi G-coin trên ứng dụng.
 • Ngoài ra, hệ thống cũng gửi tặng trực tiếp cho khách hàng các coupon/voucher qua hình thức thả ví (Khách hàng không cần thực hiện thao tác đổi G-coin để nhận được ưu đãi)
 • 1 G-coin = 1 VNĐ

2. Với nhóm khách hàng sử dụng thẻ

 • Với khách hàng sử dụng thẻ, chỉ được đổi G-coin lấy coupon mệnh giá tiền, không đổi được các loại coupon/voucher khác (Đặc quyền với khách hàng sử dụng ứng dụng)
 • Hệ thống sẽ tự động quy đổi số G-coin tích lũy thành 01 hoặc nhiều coupon có mệnh giá 50,000đ. Các coupon này có hạn sử dụng trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hệ thống tự động quy đổi.
 • Số G-coin lẻ trong tài khoản sau khi quy đổi sẽ được giữ lại để tiếp tục quy đổi khi tích lũy đủ số G-coin tối thiểu 50,000 G-coin. Số G-coin lẻ được tích lũy trong quý này sẽ hết hạn sử dụng vào ngày cuối cùng của quý tiếp theo.

Ví dụ: 

 • Khách hàng tích lũy 68.000 G-coin trong thẻ Khách hàng thân thiết của The Golden Spoon vào ngày 01/03/2022. 
 • Ngay sau khi tích lũy, hệ thống sẽ tự động quy đổi cho khách hàng 01 coupon mệnh giá 50.000đ, coupon có hạn sử dụng trong vòng 60 ngày (tức ngày 29/04/2022). 
 • Số G-coin lẻ là 18.000 G-coin do không đủ để quy đổi thành 01 coupon 50.000đ. Số G-coin này có hạn sử dụng vào cuối quý sau (tức ngày 30/06/2022).
 • Khách hàng cần thực hiện thêm giao dịch, tích lũy thêm G-coin để quy đổi số G-coin lẻ đó thành coupon.

III. Cơ chế sử dụng coupon trên ứng dụng/thẻ

1. Với nhóm khách hàng sử dụng ứng dụng:

 • Đối với coupon tặng món, nhân viên yêu cầu khách hàng cung cấp mã code/QR code để check và áp dụng trên trang E-Voucher (http://evoucher.ggg.com.vn/) trước khi in Phiếu kiểm đồ và Hóa đơn tạm tính.
 • Đối với coupon mệnh giá tiền, khách hàng chủ động thao tác sử dụng sau khi xem hóa đơn tạm tính trên ứng dụng. Hạn mức thanh toán tối đa của coupon mệnh giá tiền là 50% giá trị hóa đơn trước VAT. Trong trường hợp khách hàng lựa chọn sử dụng số tiền coupon lớn hơn 50% giá trị hóa đơn thì chỉ được giảm trừ đúng bằng 50% hóa đơn (trước VAT). Số tiền chênh lệch sẽ không được hoàn lại cho khách hàng (có cảnh báo ở trên ứng dụng khi khách hàng thực hiện thao tác sử dụng coupon).
 • Coupon tặng món & coupon mệnh giá tiền được áp dụng song song với nhau với điều kiện đảm bảo tổng giá trị giảm trừ trước VAT không vượt quá 50% giá trị hóa đơn trước VAT. 
 • Sau khi sử dụng coupon có trên ứng dụng, khách hàng thành viên vẫn được tích lũy nâng hạng và tích lũy G-coin (tích ví) tính trên số tiền khách hàng thực trả trước VAT sau khi giảm trừ coupon/voucher.

Ví dụ 1 (Áp dụng coupon mệnh giá tiền): 

 • Giá trị của hóa đơn trước VAT là 900,000đ.
 • Hạn mức thanh toán tối đa bằng coupon (50% hóa đơn trước VAT) là 450,000đ
 • Khách hàng lựa chọn sử dụng coupon mệnh giá tiền 500,000đ để thanh toán.
 • Số tiền được phép giảm trừ bằng coupon trước VAT là 450,000đ. Số tiền chênh lệch 50,000đ sẽ không được hoàn lại vào ứng dụng hay quy đổi thành tiền mặt.
 • Số tiền khách hàng thực trả trước VAT là 450,000đ.

Ví dụ 2 (Áp dụng đồng thời coupon mệnh giá tiền và coupon tặng món):

 • Khách hàng sử dụng 04 suất Buffet Manwah có giá là 419.000đ/suất trước thuế. Tổng giá trị hóa đơn trước VAT của khách hàng là 1.676.000đ.
 • Hạn mức thanh toán tối đa bằng coupon mệnh giá tiền & tặng món (50% hóa đơn trước VAT) là 838.000đ.
 • Khách hàng sử dụng 01 coupon tặng món “Ăn 4 tặng 1 suất Buffet Manwah. Như vậy, hạn mức thanh toán tối đa còn lại bằng coupon mệnh giá tiền là 838.000đ – 419.000đ = 419.000đ. 
 • Khách hàng lựa chọn sử dụng các coupon mệnh giá tiền có tổng giá trị là 450.000đ để thanh toán.
 • Số tiền được phép giảm trừ bằng coupon mệnh giá tiền là 419.000đ. Số tiền chênh lệch 31.000đ sẽ không được hoàn lại vào ứng dụng hay quy đổi thành tiền mặt.
 • Số tiền khách hàng thực trả trước VAT là 838.000đ.

2. Với nhóm khách hàng sử dụng thẻ

 • Khách hàng xuất trình thẻ Khách hàng thân thiết với nhân viên nhà hàng khi thanh toán. 
 • Khách hàng sử dụng coupon mệnh giá tiền (mệnh giá 50,000đ) để thanh toán tối đa 50% giá trị hóa đơn trước VAT. Hệ thống tự động tính toán để trả về POS số lượng coupon nhỏ hơn hoặc bằng đúng 50% giá trị hóa đơn.
 • Sau khi sử dụng coupon mệnh giá 50,000đ, khách hàng thành viên vẫn được tích lũy nâng hạng và tích lũy G-coin (tích ví) dựa trên số tiền khách hàng thực trả sau khi giảm trừ coupon/voucher

Ví dụ:

 • Giá trị của hóa đơn là 150,000đ
 • Hạn mức thanh toán tối đa bằng coupon (50% hóa đơn) là 75,000đ
 • Hệ thống tự động trả về POS 01 coupon giá trị 50,000đ, và thu ngân chỉ có thể chọn 50,000đ để giảm trừ
 • Số tiền giảm trừ bằng coupon là 50,000đ
 • Số tiền khách hàng thực trả là 100,000đ

IV. Cơ chế nâng hạng thành viên

 • Sau khi đăng ký thành viên thành công, khách hàng sẽ ở hạng Silver.
 • Khách hàng thành viên lên hạng theo thứ tự từ Silver, đến Gold, sau đó đến Diamond theo các hạng mức tiêu dùng như trong bảng trên.
 • Nếu khách hàng ở hạng Silver tài khoản 0 VNĐ, có tiêu dùng 1 lần giá trị hóa đơn 70.000.000 VNĐ trở lên, khách hàng sẽ được nâng thẳng lên hạng Diamond.

V. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản

 • Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản tương ứng với 01 số điện thoại trên The Golden Spoon.
 • Với khách hàng sử dụng ứng dụng, cần cập nhật chính xác địa chỉ Email, sinh nhật trong tài khoản The Golden Spoon của khách hàng để được sử dụng quyền lợi tiêu điểm và một số đặc quyền khác.
 • Khách hàng cần xuất trình tài khoản The Golden Spoon (thẻ vật lý hoặc ứng dụng di động The Golden Spoon) tại thời điểm giao dịch để được tích lũy và sử dụng điểm.

VI. Phân loại hạng thành viên

Điều kiện phân hạng:

 • Hạng Silver: là khách hàng sở hữu tài khoản The Golden Spoon đã được kích hoạt và có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy dưới 20 triệu đồng.
 • Hạng Gold: là khách hàng sở hữu tài khoản The Golden Spoon đã được kích hoạt và có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy từ 20 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng
 • Hạng Diamond: là khách hàng sở hữu tài khoản The Golden Spoon đã được kích hoạt và có tổng giá trị tiêu dùng tích lũy từ 70 triệu đồng trở lên.

Lưu ý:

 • Ngay sau khi đăng ký tài khoản The Golden Spoon thành công, khách hàng sẽ ở hạng Silver. Nếu khách hàng ở hạng Silver tài khoản 0 đồng, có tiêu dùng một lần với giá trị hóa đơn từ 70 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được nâng lên hạng Diamond.
 • Hạng thẻ của khách hàng được duy trì không thời hạn.
 • Giá trị tích lũy nâng hạng là giá trị hóa đơn sau khi trừ đi các khuyến mại, chiết khấu hợp lệ và là giá trị trước thuế VAT.

VII. Hóa đơn Giá trị gia tăng

Giá trị thể hiện trên hóa đơn Giá trị gia tăng là tổng giá trị sản phẩm/dịch vụ sau khi trừ đi các khuyến mại, chiết khấu hợp lệ.

VIII. Quyền lợi của chủ thẻ/tài khoản ứng dụng di động The Golden Spoon

 • Tích điểm và sử dụng điểm theo cơ chế chung thống nhất cho cả 03 hạng thẻ (Hạng Silver, Gold, Diamond) và theo quy định của trong từng thời kỳ.
 • Tham gia các chương trình quay số trúng thưởng (nếu có).
 • Được nhận thông tin về các chương trình qua Email khách hàng đăng ký, qua thông báo trên Ứng dụng di động The Golden Spoon và trên trang Web chính thức của chương trình.
 • Được hưởng các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ tài khoản The Golden Spoon theo quy định của chương trình trong từng thời kỳ.

Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng The Golden Spoon!